Onderwijs

De spelers bij UBALL spelen op hoog niveau. Zij maken op schooldagen veel trainingsuren. In de weekenden wordt landelijk gespeeld en vinden er soms toernooien plaats. Deze intensiteit vraagt om een goede combinatie tussen talentontwikkeling in basketball én onderwijs.

Wij werken samen met verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Binnen de grenzen van wettelijke en wenselijke mogelijkheden wordt een flexibel lesrooster geboden dat ruimte biedt voor trainingen en wedstrijden.

Daarnaast is er contact tussen de headcoach van UBALL en de scholen, zodat de schoolprestaties als de sportieve prestaties op goed niveau blijven.

Samenwerkende scholen

Met het Leidsche Rijn College (Havo, VWO en Gymnasium) en Volt (VMBO Basis, VMBO Kader en VMBO GL/TL) in Leidsche Rijn (Utrecht) is de samenwerking intensief ontwikkeld. Spelers bij UBALL krijgen op deze scholen een topsportstatus. Dit betekent dat per school en per talent gekeken in hoeverre er individuele roosteraanpassingen nodig of mogelijk zijn. Ook zijn de spelers vrijgesteld van de lessen Lichamelijke Opvoeding.

De scholen hebben voor topsporttalenten een aparte ruimte ingericht, waar de topsportleerlingen huiswerk kunnen doen, elkaar kunnen treffen en contact kunnen zoeken met de topsportbegeleiders van de scholen.