Talentontwikkeling

UBALL is een Basketball Academie: een talentopleidingscentrum waar spelers in optimale omstandigheden hun sport kunnen combineren met school.

Vier leerlijnen

De talentontwikkeling van UBALL kent vier leerlijnen:

  • Technisch
  • Tactisch
  • Fysiek
  • Topsportgedrag.

Wij hebben deze lijnen uitgewerkt aan de hand van het LTAD model. LTAD staat voor Long Term Athlete Development. Dit betekent dat we ons richten op de lange termijn ontwikkeling van sporters. Ons doel is sporters langer van de sport te laten genieten. Met het LTAD model ontstaat een traject waarin een jeugdspeler zich goed begeleid kan ontwikkelen naar een prestatie gerichte volwassen atleet.

Meer dan basketball

In ons programma kijken we breder dan alleen de basketball skills, als ball handling, dribbelen, pasen en schieten. De ontwikkeling van onze talenten doen we ook op de mentale vaardigheden. Wij werken aan het vertrouwen, de verantwoordelijkheid, de concentratie en de zelfredzaamheid van de talenten. Met bijvoorbeeld een training in Mindfullness spelen we hier op in.

Voor ons gaat de ontwikkeling van persoonlijke en cognitieve vaardigheden hand in hand met het spelen van basketball. Hiermee wordt een basis geboden die verder gaat dan de basketbalcarrière.

Focus per team

Voor de talentontwikkeling is er een programma ontwikkeld passend per team. In de U14 ligt de nadruk op ‘train to train’. Nieuwe vaardigheden worden geïntroduceerd en verder ontwikkeld. Een minder ontwikkelde vaardigheid wordt ontwikkeld in plaats van opgevangen door tactisch te spelen.

In de U16 wordt deze ontwikkeling voortgezet en geïntensiveerd. De basketball skills worden verfijnd. De nadruk ligt op het trainen en ontwikkelen van het talent in plaats van het (enkel) winnen van de wedstrijd.

Bij de U18 verschuift de focus naar ‘train to compete’. Het belangrijkste doel is te leren presteren onder alle omstandigheden. De talenten bezitten de basis- en sportspecifieke vaardigheden van het basketballspel. Zij leren deze vaardigheden onder verschillende competitieve omstandigheden uit te voeren.

De ontwikkeling binnen de U22 vindt plaats onder het motto ‘Learn to win’. De talenten tonen alle basketballspecifieke en positiespecifieke vaardigheden op het hoogste competitieniveau. Vanuit de intensiteit, die het niveau met zich meebrengt, worden de vaardigheden in spelsituaties verbeterd.

Opleidingsprogramma

Onze talentontwikkeling hebben we uitgewerkt in uitgebreid opleidingsprogramma. De coaches werken allen vanuit ditzelfde programma, zodat er één lijn van talentontwikkeling ontstaat voor een 12-jarige tot een 21-jarige speler bij UBALL.