Viertal kernwaarden

Wij werken vanuit een viertal kernwaarden:

  1. Onbaatzuchtigheid
  2. Mentale Hardheid
  3. Stoïcijns Meebewegen
  4. Eigen Verantwoordelijkheid

Onbaatzuchtigheid betekent het eigen belang ondergeschikt maken. Wat kan jij als individu bijdragen aan een groter doel?

Met mentale hardheid geven we betekenis aan doorgaan waar anderen zouden stoppen. Op een constructieve manier zoeken we bewust situaties op om te kunnen leren. Wanneer zet jij een stap extra?

Sport en emotie horen bij elkaar. Door stoïcijns mee te bewegen zorg je ervoor dat je emoties en gedrag niet op een negatieve manier je spel beïnvloeden. Wanneer handel je vanuit voldoende controle over je emoties?

Eigen verantwoordelijkheid is bij elke kernwaarde belangrijk. Een speler neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, op school en in de sport. Centrale vraag is: wat had je als speler beter kunnen doen?